Hubertus 2012

Opäť po roku sme absolvovali Mariánsky Hubertus, zabavili sme sa a rozlúčili so športovou sezónou.

Ráno sme sa pozbierali, oboznámili s Mastrom- Micou s Cedrikom a líškou ( ktorá sa však počas jazdy dva krát zmenila) a vyrazili, smer Morava. Už na prvom poli za stajňou sme mali menšiu zmenu programu- naša prvá líška, Šárka so Shitanom, sa rozhodli vrátiť domov, kvôli problémom s kopytami. Tak sme ako náhradnú líšku určili Alicu s Masterom (koňom menom Master) a pokračovali ďalej.

Za pomoci Mestskej Polície a našich asistentov sme absolvovali prechod cez rušnú cestu v Stupave a nadjazd ponad diaľnicu a mohli sme pokračovať na nekonečných poliach, ktoré na ,,našej strane (diaľnice)“ postrádame. Čakalo nás niekoľko sérií pripravených skokov, ktoré povinne za Mastrom musia všetci absolvovať. Videli sme množstvo zaujímavých skokových štýlov (adekvátne skupinke vytrvalostných a rekreačných koní a jazdcov), Lucia názorne ukázala, ako sa naháňajú krtkovia, trhajú rajtky a rozbíjajú prilby.

Trasa viedla až k stupavskému rybníku, kde sa konala prestávka na čaj, varené vínko, chlebíčky a koláče. Plánované miesto na chytanie líšky v blízkosti rybníka bolo nepoužiteľné, kvôli práve rozoranému terénu, tak sme absolvovali ešte zopár prekážok a vydali sme sa smerom domov. Museli sme opäť absolvovať prechod ponad diaľnicu, kde nastala problematická chvíľa keď sa skupina nechcene roztrhala a časť koní išla spolu s vlečkami jednou cestou a druhá nasledovala Mastra inou cestou.

Opäť sme sa spojili na poli pod našimi výbehmi, kde bolo na programe chytanie líšky. Tú sme museli opäť vymeniť, keďže určená dvojica nemohla tento proces absolvovať, tak sme nakoniec určili Micu s Cedrikom. Po krátkej naháňačke bola líška zahnaná do kúta z vlečiek a koní a chvost jej naraz ukradli Lucia na Chilli a p. Hermann bez koňa.

Následne sme sa šťastne a v zdraví vrátili do nášho areálu, zohriali sa Jostekovou kapustnicou a varením vínkom. Večerné posedenie a súd v Starých Časoch sme absolvovali v menšom počte, väčšina cudzích jazdcov odišla so svojimi koňmi domov, zabavili sme sa však aj za nich. Kríza nastala až okolo deviatej večer, keď nám ohromný vietor strhol plechovú strechu na jednej stajni, čo nebola plánovaná atrakcia k Hubertusu. Všetky koníky sú však v poriadku, premiestnili sme ich do dolnej stajne a ráno sa dali do opravovania.

Sumárom: všetci sme prežili, všetci sme sa bavili, see you budúci rok.

.foto majka merková, text hanka