2% dane

 

Radi by sme Vám oznámili, že naše občianske združenie JK Marianka môže byť prijímateľom  2% Vašich zaplatených daní v roku 2018.

logo

Náš jazdecký klub funguje na báze dobrovoľníctva. Z členských príspevkov od majiteľov koní ustajnených v JK Marianka udržiavame areál v chode, zabezpečujeme nevyhnutné opravy a spotrebný materiál. Náš klub organizuje každoročne aktivity pre deti ako Konský Deň Detí, Konské hry, letné jazdecké tábory, jazdeckú školu. Našim cieľom je podporiť mládež v aktivitách vonku, zlepšiť ich vzťah k prírode a k zvieratám. Prostriedky vyzbierané prostredníctvom poukázania 2% z daní budú použité na rozvoj týchto činností.

 

Osoby, ktoré pomáhali JK Marianka v roku 2017 ako dobrovoľníci minimálne 40 hodín, môžu venovať 3% daní! Potvrdenie o dobrovoľníctve si vyžiadajte v klube.

Ak sa rozhodnete darovať našej organizácii 2% daní, budete potrebovať vyplniť nasledujúce formuláre:

Vyhlásenie o poukázaní 2%

Potvrdenie o zaplatení dane

V tlačive „vyhlásenie o poukázaní 2%“ sú už vyplnené údaje o prijímateľovi – JK Marianka.

Tlačivo „potvrdenie o zaplatení dane“ je nutné dať potvrdiť zamestnávateľovi.

Tieto tlačivá je potrebné odovzdať na daňovom úrade podla miesta bydliska najneskôr do 30.4.2018.

 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnú venovať nám časť svojich daní, peniaze budú použité na renováciu areálu a iné potreby klubu.

Pre viac informácií sa prosím obráťte na Táňu Benediktovú na tel. 0903 247 138.

Ďakujeme!

2