2% dane

Radi by sme Vám oznámili, že JK Marianka môže byť prijímateľom 2% Vašich daní zaplatených v roku 2015.

Viac informácií